Zlot Bratnich Drużyn to trzydniowa impreza towarzysząca corocznym, czerwcowym uroczystościom na Wykusie i w Wąchocku.

Organizowana jest przez harcerki i harcerzy Ziemi Świętokrzyskiej.
To właśnie w ten sposób realizujemy podpisane w 1996 roku porozumienie między
Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”– „Nurt” a Obwodem Świętokrzyskim ZHR.