Polana Wykus to słynne na całą Polskę miejsce, które niejednokrotnie stanowiło bazę dla polskich partyzantów.

Podczas powstania styczniowego stacjonowali tutaj powstańcy Mariana Langiewicza.
Podczas II wojny światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, później Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury-Nurt”.
W latach PRL-u to tutaj pielęgnowano wartości i tradycje Niepodległej Polski.