Polana Wykus to słynne na całą Polskę miejsce, które niejednokrotnie stanowiło bazę dla polskich partyzantów. Podczas powstania styczniowego stacjonowali tutaj powstańcy Mariana Langiewicza. Podczas II Wojny Światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, później Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury-Nurt”.

Legenda o partyzantach od „Ponurego” była skrycie pielęgnowana przez wszystkie lata PRL. Mimo cenzury okupowanego kraju, udało się wydać pierwsze książki nt. historii Zgrupowań – w sercach Polaków istniała idea, żeby nasz naród nigdy nie zapomniał o tym, co działo się na Wykusie i w okolicznych lasach.

25 maja 1996 r. stała się rzecz przełomowa. W Wąchocku odbyła się uroczystość przekazania tradycji walk o Niepodległość Rzeczypospolitej niesionej przez Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury-„Nurt”, Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od tego momentu harcerze i harcerki ZHR są zobowiązani do pielęgnowania historii wykusowej i przekazywania jej następnym pokoleniom. Co roku w czerwcu, w ramach Zlotu Bratnich Drużyn organizujemy służbę podczas uroczystości na Wykusie, gdzie pojawiają się ludzie z całego kraju.

To Wy tworzycie Historię!